Oferta

Prawie 25 lat działalności gospodarczej w Częstochowie pozwoliło nam starannie wyselekcjonować pracowników i stworzyć w pełni zorganizowany zespół. Obsługa księgowa, którą świadczymy, to znacznie więcej niż samo księgowanie dokumentów przy pomocy programu komputerowego w odpowiednie kolumny książki przychodów i rozchodów lub na konta księgowe w księgach handlowych przekazanych nam dokumentów. W przypadku jakichkolwiek nowych lub nietypowych  zdarzeń gospodarczych u naszych klientów, temat omawiany jest w większym gronie. W przypadku trudnych lub spornych spraw kadrowo-zusowskich często zasięgamy opinii kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pracy. Częstochowa to nie jedyny region z którego pozyskujemy naszych klientów. Obecnie zaufali nam klienci z okolic oddalonych do kilkudziesięciu kilometrów od naszej siedziby. Warto do nas przyjechać :).

W UMOWIE Z KLIENTEM BIERZEMY NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY, KTÓRE WYNIKŁYBY Z WINY BIURA W ZAKRESIE ZLECONEJ NAM PRACY.

PROSIMY POWIERZYĆ NAM TO, CO PRAWDOPODOBNIE ZROBIMY EFEKTYWNIEJ, TANIEJ I LEPIEJ. KSIĘGOWOŚĆ TO NASZA SPECJALNOŚĆ.

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY Z ZAPEWNIENIEM STARANNOŚCI ORAZ Z ZACHOWANIEM PEŁNEJ POUFNOŚCI POWIERZONYCH NAM INFORMACJI. DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO.

Prowadzenie kompleksowej usługi rachunkowej w zakresie pełnej księgowości; weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; księgowanie dokumentów na kontach księgowych Zakładowego Planu Kont; sporządzanie rejestrów VAT; konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem; naliczenie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji i zeznań podatkowych; prowadzenie rozrachunków; uzgadnianie sald; sporządzanie bilansu; sporządzanie informacji dodatkowej do zamknięcia roku obrachunkowego; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich niezbędnych deklaracji sporządzanych w naszym biurze.

Weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; dokonywanie wpisów w książce przychodów i rozchodów; sporządzanie rejestrów VAT; konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem; naliczenie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji i zeznań podatkowych; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich niezbędnych deklaracji sporządzanych w naszym biurze.

Weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; prowadzenie ewidencji podatkowej na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego; sporządzanie rejestrów VAT; naliczanie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji podatkowych VAT; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich deklaracji sporządzanych w naszym biurze.

Rejestry VAT zazwyczaj powiązane są z ewidencją podatku dochodowego za wyjątkiem rolników, którzy dobrowolnie zarejestrowali się do VAT: prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, elektroniczne dostarczenie do urzędu skarbowego deklaracji.

Weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; prowadzenie ewidencji wyposażenia; naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej; kwalifikowanie zakupionych środków trwałych do KRŚT i ustalenie stawki amortyzacji; opracowanie protokołów likwidacyjnych środka trwałego; rozliczanie sprzedaży, złomowania itp. środka trwałego.

Zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS; naliczanie wynagrodzeń; sporządzanie oraz elektroniczne przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS; drukowanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych na PIT-4 lub przekazywanie informacji o wielkości zobowiązań do zapłaty Internetem; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń; sporządzenie karty rocznych wynagrodzeń; sporządzenie PIT – 11 lub PIT – 40.

Zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS; prowadzenie akt osobowych pracownika; sporządzanie umów o prace, umów zleceń , umów o dzieło w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i wytyczne pracodawcy; sporządzanie świadectw pracy; naliczanie wynagrodzeń; sporządzanie “pasków z wynagrodzeniem”; sporządzanie oraz elektroniczne przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS; drukowanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych PIT-4 lub przekazywanie informacji o wielkości zobowiązań do ich zapłaty siecią Internet; sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do PEFRON; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń; sporządzanie karty rocznych wynagrodzeń; sporządzanie PIT-11 lub PIT-40; bieżąca obsługa pracowników: sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach; monitorowanie urlopów pracowniczych; informowanie klienta w zakresie spraw związanych z kontrolami PIP; udział w kontrolach.

Przygotowanie druków do rejestracji działalności gospodarczej; przygotowanie danych do uzyskania kredytu bankowego; przygotowanie sprawozdań dla leasingodawcy; sporządzanie analiz do wyboru optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych; udział w kontrolach na podstawie pełnomocnictwa w sprawie; sporządzanie umów dzierżawy, najmu, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; wpisy do KRS, sporządzanie PCC; protokołowanie na walnych zgromadzeniach; opracowywanie uchwał i sporządzenie protokołu zebrań; opracowywanie i modyfikowanie Zakładanie Planu Kont z Polityką Rachunkowości, Instrukcji Obiegu Dokumentów, Instrukcji Kasowych itp. dla ksiąg handlowych, analizy i zestawienia wg zapotrzebowań; opracowywanie regulaminu i prowadzenie ZFŚS; opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń; sporządzanie sprawozdań do GUS; bieżące informowanie klienta o propozycjach zmian w prawie podatkowym i o zatwierdzonych zmianach, które mają wpływ na jego działalność gospodarczą; odbiór dokumentów w siedzibie firmy; występowanie do US i ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych; pomoc w przygotowaniu dokumentów inwetaryzacyjnych; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie deklaracji INTRASTAT; sporządzanie sprawozdań kwartalnych do FUNDUSZY ROLNYCH.

Przygotowanie druków do rejestracji działalności gospodarczej; przygotowanie danych do uzyskania kredytu bankowego; przygotowanie sprawozdań dla leasingodawcy; sporządzanie analiz do wyboru optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych; udział w kontrolach na podstawie pełnomocnictwa w sprawie; sporządzanie umów dzierżawy, najmu, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; wpisy do KRS, sporządzanie PCC; protokołowanie na walnych zgromadzeniach; opracowywanie uchwał i sporządzenie protokołu zebrań; opracowywanie i modyfikowanie Zakładanie Planu Kont z Polityką Rachunkowości, Instrukcji Obiegu Dokumentów, Instrukcji Kasowych itp. dla ksiąg handlowych, analizy i zestawienia wg zapotrzebowań; opracowywanie regulaminu i prowadzenie ZFŚS; opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń; sporządzanie sprawozdań do GUS; bieżące informowanie klienta o propozycjach zmian w prawie podatkowym i o zatwierdzonych zmianach, które mają wpływ na jego działalność gospodarczą; odbiór dokumentów w siedzibie firmy; występowanie do US i ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych; pomoc w przygotowaniu dokumentów inwetaryzacyjnych; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie deklaracji INTRASTAT; sporządzanie sprawozdań kwartalnych do FUNDUSZY ROLNYCH.